Dagvaarding

Hoe leest de rechter uw dagvaarding?

De dagvaarding is vaak het enige processtuk aan de kant van de eiser. Die moet dus in één keer goed zijn. Maar hoe ziet de ideale dagvaarding eruit vanuit het perspectief van een rechter? Daarop krijgt u antwoord in het webinar ‘Dagvaarding’ van René Klomp. Na afloop kunt u betere en effectievere dagvaardingen schrijven.

Nu te bekijken

  • Praktische tips voor het opstellen van een dagvaarding vanuit het perspectief van de rechter
  • Leer betere en effectievere dagvaardingen schrijven
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

In veel procedures is de dagvaarding vaak het enige processtuk aan de kant van de eiser. De rechter mag namelijk aan het eind van de mondelinge behandeling al mondeling eindvonnis wijzen. De dagvaarding moet dus in één keer goed zijn en alle relevante feiten en alle juridische argumenten bevatten.

Maar hoe ziet de ideale dagvaarding eruit? Daarop krijgt u antwoord in dit webinar. De docent benadert het opstellen van een dagvaarding vanuit het perspectief van een rechter. Hoe leest een rechter een processtuk en wat vindt hij/zij prettig, of juist niet? U krijgt praktische tips voor een goed bewijsaanbod. Ook gaat de docent in op de bewijslastverdeling. Hoe moet u daarmee omgaan?

Een algemene ontwikkeling is dat helder taalgebruik steeds belangrijker wordt gevonden. Zorg daarom voor een goed, helder, overtuigend en in vlekkeloos Nederlands geschreven dagvaarding. Ook daaraan besteedt de docent aandacht. Veel advocaten denken bijvoorbeeld dat elk element in elke zin moet worden benadrukt omdat de rechter het anders niet begrijpt. Voorbeelden zijn: ‘volstrekt onjuist’, ‘absoluut niet waar’ en ‘totaal onzinnig’. Dat werkt meestal averechts. Een rechter begrijpt het uitstekend als een stelling van de wederpartij ‘onjuist’ of ‘onwaar’ wordt genoemd.

Na afloop van dit webinar kunt u betere en effectievere dagvaardingen schrijven.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

  • Hoe ziet de ideale dagvaarding eruit?
  • Hoe krijgt de rechter de feiten graag gepresenteerd?
  • Hoe ziet een goed bewijsaanbod eruit?
  • Hoe om te gaan met de bewijslastverdeling?

Voor wie?

Advocaten, deurwaarders, rechtbijstandverzekeraars, gemachtigden en andere rechtshulpverleners

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Burgerlijk (proces)recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie