Mr. dr. René Klomp

René Klomp is juridisch adviseur, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, NAI-arbiter en docent Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht, redacteur van Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) en lid van de Boekenraad van Ars Aequi Libri. Tevens is Klomp hoofddocent Burgerlijk recht bij de Beroepsopleiding Advocatuur. Voor het CPO verzorgt hij cursussen en webinars over verbintenissenrecht en procesrecht.