CPO Wisselleerstoel

De Wisselleerstoelhouder levert een bijdrage aan de ontwikkeling van opleidings- en cursusprogramma’s van het CPO, verzorgt onderwijs en adviseert het CPO over aspecten aangaande zijn leeropdracht die relevant zijn voor de juridische praktijk.

Vanaf 1 januari 2023 is de wisselleerstoel bezet door:

 • Pauline Ernste, met als leeropdracht: Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk

Sinds 1994 is de wisselleerstoel bezet door:

 • prof. mr. Ruud Hermans, Geschiloplossing in de (inter)nationale privaatrechtelijke rechtspraktijk
 • prof. mr. Y. Buruma, Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie
 • prof. mr. A. (Fred) Hammerstein, Geschilbeslechting
 • Prof. mr. D. Busch, Financieel Recht
 • Prof. mr. L.G. Verburg, Recht, arbeid en medezeggenschap
 • Prof. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, Algemeen vermogensrecht
 • Prof. dr E.G. McKendrick, Civil Law en Common Law of Contract
 • Prof. dr. E. Guild, European Migration Law
 • Prof. mr. W.A.K. Rank, Effectenrecht
 • Prof. dr. D.W.M. Waters, Q.C., Trust
 • Prof. dr. H.A.M. Cousy, Verzekeringsrecht
 • Prof. dr. P.B.H. Birks, Q.C., F.B.A. (†), Common Law/Law of Contract