Werkwijze

Cursusprijs

Enkele weken voor de cursus ontvangt u een factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na ontvangst van de factuur. De cursusprijs is steeds inclusief cursusmateriaal en consumpties. Bij de cursus is aangegeven of de prijs ook inclusief lunch en/of diner is. Dit is afhankelijk van het programma. Het CPO is vrijgesteld van BTW.

Materiaal

Het cursusmateriaal ontvangt u ruim voor de cursus op uw voorkeursadres. Bij inschrijving kunt u aangeven of u het materiaal alleen digitaal wenst te ontvangen. De syllabus wordt door de docenten samengesteld en bevat literatuur, jurisprudentie en wetgeving. Om u goed te kunnen voorbereiden op de cursus, raden wij u aan het materiaal grondig door te nemen. Daarnaast raden we u aan om recente wetboeken naar de cursus mee te nemen.

Vragenlijst

Drie weken voor de cursus ontvangt u via de mail een link naar een online informatieformulier. In dit formulier vragen we u o.a. naar de ervaring die u met het onderwerp van de cursus heeft, de eventuele knelpunten die u in de praktijk tegenkomt en of er onderwerpen zijn waar de docent specifiek aandacht aan zou kunnen besteden. Deze informatie is voor de docent belangrijk bij de voorbereiding van de cursus. Zo kan hij bijvoorbeeld besluiten om de nadruk op een bepaald onderwerp te leggen of een extra praktijkcasus te behandelen waarmee uw vragen worden beantwoord. Het rendement van de cursus neemt zo voor u toe.

Ontvangst

Vanaf een half uur voor de cursus bent u van harte welkom op de cursuslocatie. U wordt ontvangen door een hostess van het CPO. U kunt de hostess benaderen voor al uw vragen en/of opmerkingen. De hostess draagt zorg voor een goed verloop van de cursusdag en is verantwoordelijk voor het laten invullen van de de presentielijsten en evaluatieformulieren door de cursisten.

Presentielijst en bewijs van deelname

In elk cursusprogramma wordt het aantal opleidingspunten vermeld. Om aan u het volledig aantal opleidingspunten te kunnen toekennen, dient u op de cursusdag(en) zowel bij aanvang áls bij sluiting de presentielijst te tekenen. Het is niet mogelijk u het volledig aantal opleidingspunten toe te kennen indien:

  • één of meer handtekeningen op de presentielijsten ontbreken, zélfs wanneer naderhand blijkt dat u wel aanwezig bent geweest;
  • u te laat arriveert dan wel eerder weggaat, om welke reden dan ook.

Het certificaat van deelname ontvangt u uiterlijk vier weken na afloop van de cursus per post.

Annulering

Zie onze annuleringsregeling.

Het is niet mogelijk om uw inschrijving zonder kosten ‘door te schuiven’ naar de volgende keer dat de cursus wordt aangeboden of kosteloos deel te nemen aan een andere cursus, indien u vlak voor de cursusdatum of op de cursusdatum meldt dat u onverhoopt verhinderd bent om aan de cursus deel te nemen, om welke reden dan ook. In dit geval kunt u altijd een vervanger bij het CPO aanmelden.