Voorrangsregeling

Ingeval van overtekening van een cursus geldt het volgende:

  • Degenen die eerder wegens plaatsgebrek niet konden worden toegelaten voor de desbetreffende cursus, genieten voorrang
  • Plaatsing geschiedt vervolgens op volgorde van datum van inschrijving.