Opleidingspunten

Permanente opleiding Advocatuur (NOvA)

Het CPO is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende onderwijsinstelling op de gebieden juridisch, beroepsvaardigheden en management/organisatie. Dit betekent dat wij opleidingspunten toekennen in het kader van de Verordening op de vakbekwaamheid indien u onze cursussen volgt. Het aantal opleidingspunten is vermeld bij elke cursus.

Uiterlijk 4 weken na de cursusbijeenkomst ontvangt u het bewijs van deelname met daarop vermeld het aantal toegekende opleidingspunten.

Verplichte nascholing Notariaat (KNB)

Ook in het kader van de verplichte nascholing voor (kandidaat-)notarissen ontvangt u van ons een deelnemerscertificaat waarmee de KNB u de opleidingspunten toekent. Het aantal opleidingspunten staat vermeld bij elke cursus. Na afloop van de cursusbijeenkomst berichten wij de KNB over uw aanwezigheid en de door hen toe te kennen opleidingspunten.