Mr. dr. Ruud Hermans

Ruud Hermans

Ruud Hermans is een allround civilist met ervaring op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht, contractenrecht en het procesrecht inclusief corporate litigation en cassatieprocesrecht. Hermans was vele tientallen jaren werkzaam als advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Gedurende zo’n 15 jaar was hij plaatsvervangend Rijksadvocaat. Hermans was hoofd van de Restructuring-praktijk en van de Corporate-litigationpraktijk. Hij is daarnaast bestuurslid van de Vereniging Corporate Litigation, redacteur SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Tot medio 2019 was hij voorzitter van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hermans was ook lid van de klankbordgroep Netherlands Commercial Court van de Raad voor de rechtspraak.