Prof. mr. Pieter Kuypers

Pieter Kuypers is partner en advocaat bij AKD te Brussel. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht, alsmede de Wet Markt & Overheid. Ook is Kuypers hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit, docent aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate en doceert hij regelmatig aan universiteiten in binnen- en buitenland. Naast zijn werk als advocaat en docent is Kuypers expertlid van de Commissie van Aanbestedingsexperts en treedt hij met enige regelmaat op als arbiter of bindend adviseur in geschillen die spelen op de genoemde rechtsgebieden. Voor het CPO verzorgt hij cursussen over Europees recht.