Mr. Sander Steneker

Sander Steneker

Sander Steneker is universitair hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Hij publiceert, doceert en adviseert over goederenrecht, financiering en zekerheden, insolventierecht, beslag- en executierecht en onroerendezakenrecht. Steneker publiceerde onder meer een proefschrift over kwaliteitsrekeningen (2005), een monografie over pandrecht (2012) en de Asser over beslag en executie (2019). Voor het CPO verzorgt hij regelmatig cursussen op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie.