Mr. Egbert Loesberg

Egbert Loesberg

Egbert Loesberg is voorzitter van de Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch en raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, lid van de redactieraad van de Beslagsyllabus en lid van de adviescommissie Burgerlijk Procesrecht. Loesberg heeft diverse publicaties in juridische tijdschriften (JOR, JAR, JBPr, TvI, TvCu, TOP, FIP, TvA en BER) op zijn naam staan. Ook is Loesberg als docent verbonden aan Insolad en is hij docent in het Postacademisch onderwijs. Voor het CPO verzorgt Loesberg cursussen op het gebied van financiering & zekerheden en insolventierecht.