Prof. mr. Carla Klaassen

Carla Klaassen

Carla Klaassen is hoogleraar Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht aan de Radboud Universiteit alsook bijzonder hoogleraar Privaatrecht aan de University of Curaçao. Op het terrein van het burgerlijk recht houdt zij zich met name bezig met het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, in brede zin. Haar deskundigheid op het gebied van het procesrecht omvat tevens ADR (arbitrage, bindend advies en mediation). Klaassen is hoofddocent bij de Grotius opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid en de Grotius opleiding Personenschade. Hiernaast is zij onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), bestuurslid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) en voorzitter van de redactie van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr). Verder is zij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en arbiter bij onder ander het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), van welk instituut zij tevens bestuurslid (vice-voorzitter) is. Carla Klaassen is bestuurslid van het CPO en geeft voor het CPO regelmatig cursussen op het gebied van burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht.