CPO steunt Trees for All

Het CPO steunt de komende jaren op structurele basis Trees for All, de stichting die zich inzet voor het klimaat door in Nederland en het buitenland op grote schaal bomen te planten.

Bomen planten en CO2 compenseren

Trees for All wil een gezonde en groene aarde doorgeven. Jaarlijks verdwijnen er 3,5 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Daarom investeert Trees for All in bomen. De stichting plant bomen, herstelt bestaande bossen en maakt mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden. Bomen zijn hét middel tegen klimaatverandering, stelt Trees for All. De stichting werkt altijd via duurzame bosprojecten. Zo draagt ze bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. Intussen zijn meer dan 5 miljoen bomen geplant, 32 bossen geplant en hersteld, en is ruim 320 duizend ton vervuilende CO2 gecompenseerd.

Structurele samenwerking

Het CPO onderkent het belang van deze werkzaamheden en steunt Trees for All met veel plezier door middel van een structurele samenwerking. Zo schenkt het CPO elk jaar een mooi bedrag aan Trees for All, worden diverse projecten (financieel) mogelijk gemaakt, draagt het CPO bij aan de bekendheid van de organisatie onder zijn doelgroepen en roept het CPO cursisten en docenten op om bij te dragen.

Het CPO verzorgt cursussen en symposia op het gebied van klimaat en recht, over klimaatrechtelijke vraagstukken en juridische tools om deze op te lossen. CPO-directeur Marianne van den Bosch over de nieuwe samenwerking: “Klimaat en duurzaamheid zijn voor het CPO relevante thema’s in het onderwijsaanbod en de bedrijfsvoering. Het CPO verheugt zich op de samenwerking en wenst Trees for All en ons allemaal véél bomen!”

Zie voor meer informatie het door CPO ontwikkelde platform Klimaat & recht.