Taken en bevoegdheden curator en rechter-commissaris

Hoe gaat u om met botsende belangen in een faillissement?

Curatoren en rechtbanken moeten zich gereedmaken om de verwachte stijging van het aantal faillissementen op te vangen. Daar hoort uiteraard actuele kennis van hun taken en bevoegdheden bij. In het webinar ‘Taken en bevoegdheden curator en rechter-commissaris’ gaan Bert Jansen en Jacqueline Frima daarop uitgebreid in.

Nu te bekijken

 • Een uitgebreid en actueel overzicht van de taken en bevoegdheden van de curator en de rechter-commissaris
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docenten

Over dit webinar

Tegen de verwachting in bleef het aantal uitgesproken faillissementen in de coronaperiode historisch laag. Maar als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en overige kosten, is de verwachting dat het aantal faillissementen vanaf de tweede helft van 2022 alsnog fors zal toenemen. Curatoren en rechtbanken moeten zich gereedmaken om deze stijging op te vangen. Daar hoort uiteraard actuele kennis van hun taken en bevoegdheden bij. In dit webinar geven de docenten daarvan een uitgebreid en actueel overzicht, want er zijn duidelijke veranderingen ten opzichte van een aantal jaar geleden.

Zo hebben curatoren in toenemende mate te maken met belangen van maatschappelijke aard. Denk aan privacybelangen, werknemersbelangen, milieubelangen, etc. En van rechters-commissarissen wordt steeds meer wordt verwacht als toezichthouder. Door alle ontwikkelingen is het belangrijk voor de curator en de rechter-commissaris om de grenzen van elkaars taken en bevoegdheden goed te kennen. Maar in de praktijk blijkt nogal eens dat de curator onbekend is met de taken, bevoegdheden en werkwijze van de rechter-commissaris, dat kan leiden tot miscommunicatie. En een onjuiste uitvoering van taken of bevoegdheden kan voor de curator leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.

Na afloop heeft u zicht op de diverse taken en bevoegdheden van de curator en de rechter-commissaris en op de discussies die spelen over de actuele veranderingen hierin als gevolg van (maatschappelijke) belangen.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Wettelijke taken van de curator, zoals beheer en vereffening van de boedel
 • Zorgdragen voor belangen van maatschappelijke aard door de curator, zoals werkgelegenheid, AVG, milieu, fraude en gezondheidszorg
 • De botsing van belangen van schuldeisers en andere belangen waarmee de curator te maken krijgt. Dat geldt ook voor de botsing van het collectieve belang en het individuele belang.
 • Wettelijke bevoegdheden van de curator zoals horen, binnentreden, opvorderen administratie bij failliet en bij derden, etc.
 • Onderscheid rechter-commissaris en de rechtbank
 • Relatie rechter-commissaris en de curator
 • De rol van de rechter-commissaris
 • Verschillende toestemmingen die worden gegeven door de rechter-commissaris en hoe daarmee om te gaan

Voor wie?

Curatoren, Rechter-commissarissen, Advocaten, Juristen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebieden
Financieel recht, Insolventierecht

Dit webinar is onderdeel van de FZI-reeks

 • Exclusieve webinars onder redactie van mr. Ronald Verdaas
 • In samenwerking met het gerenommeerde Onderzoekcentrum Onderneming & Recht
 • Met experts als prof. mr. Dennis Faber en prof. mr. Jako van Hees
 • Elk webinar duurt een uur; u bent dus in korte tijd bijgepraat

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie