Specialisatieopleiding Personenschade (Grotius Academie)

De opleiding geeft voor de praktijk zeer toepasbare gespecialiseerde informatie over de verschillende onderdelen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, alsmede over voor de rechtspersonenpraktijk relevante belendende onderwerpen zoals bijvoorbeeld verzekering en de verhouding tot sociale zekerheid. Hierbij biedt de opleiding op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied. Daarbij wordt niet alleen op het geldende recht in deelgebieden, maar ook op de samenhang van die gebieden en op de rechtsontwikkeling geconcentreerd.

Type
Opleiding
Rechtsgebied
Burgerlijk (proces)recht