Specialisatieopleiding Mededingingsrecht (Grotius Academie)

De Grotius specialisatieopleiding Mededingingsrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding in dit rechtsgebied. Deze postacademische opleiding geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie. U krijgt op gevorderd niveau een overzicht over de stof als geheel en een verdiept inzicht in de kernbegrippen. Naast een grondige academische verdieping wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de praktijk, waarbij steeds de samenhang en verwevenheid tussen de diverse onderwerpen wordt belicht. Na afloop van de opleiding bent u gespecialiseerd in het mededingingsrecht.

Type
Opleiding