Pandrecht op aandelen

Spijker uw kennis bij over het pandrecht op aandelen

Doorziet u de knelpunten bij de executie van verpande aandelen? Heeft u inzicht in de rol van een pandrecht op aandelen binnen een breder zekerheidspakket? In het webinar ‘Pandrecht op aandelen’ gaat Tom Hutten uitgebreid op deze vragen in. Na afloop heeft u gedegen kennis over het pandrecht op aandelen.

Nu te bekijken

  • Inzicht in de problematiek rondom verpanding van aandelen
  • Toegankelijk en praktisch
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Pandrecht op aandelen is tegenwoordig een veel gebruikte zekerheid bij financiering. De laatste tijd zijn er steeds meer voorbeelden van bekende herstructureringen waarbij het pandrecht op aandelen het scharnierpunt vormde.

Doorziet u de knelpunten bij de executie van verpande aandelen?

En heeft u inzicht in de rol van een pandrecht op aandelen binnen een breder zekerheidspakket? In dit webinar gaat de docent uitgebreid op deze vragen in. Daarbij betrekt hij uiteraard de actuele ontwikkelingen. De rechtbank Amsterdam oordeelde bijvoorbeeld onlangs dat een pandhouder tijdens een WHOA-afkoelingsperiode niet enkel de aandelen niet mocht executeren, maar ook geen gebruik mocht maken van het stemrecht dat op hem was overgegaan. Wat is de impact van deze uitspraak op de praktijk?

Ook komen veelgemaakte fouten en valkuilen aan bod. Zo spreken financiers bij aandelenverpanding soms te weinig af, waardoor het pandrecht uiteindelijk niet de zekerheid biedt die ze hadden verwacht. En bij een pandrecht op aandelen ter zekerheid van concernfinanciering ligt de fout op de loer om onvoldoende onderscheid te maken tussen de pandgever-moedervennootschap en de dochtervennootschap waarvan de aandelen zijn verpand. Daardoor kun je uit het oog verliezen wiens belangen horen te prevaleren wanneer ze botsen.

Na afloop van het webinar heeft u gedegen kennis over het pandrecht op aandelen en kunt u hoofd- van bijzaken scheiden bij het uitonderhandelen en opstellen van aktes van aandelenverpanding.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

  • Welke afspraken maakt een pandrecht op aandelen ‘comfortabel’ voor een financier?
  • Mag een pandhouder met stemrecht bestuurders ontslaan?
  • Welke rol speelt het vennootschappelijk belang bij de executie van verpande aandelen?
  • Wat is een zogenoemde ‘debt for equity swap’, en is dat bij pandexecutie van aandelen toegestaan?

Voor wie?

Advocaten, (Kandidaat-)Notarissen, Bankmedewerkers (bankiers, bankjuristen en risicomanagers), Herstructureringsdeskundigen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebied
Insolventierecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie