Opleiding Bedrijfsjuristen

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen leidt de beginnend bedrijfsjurist op tot een zelfstandig opererend bedrijfsjurist. Enerzijds door het verbreden en verdiepen van kennis op een breed scala van voor de bedrijfsjurist relevante rechtsgebieden. Anderzijds door het aanleren van vaardigheden. De opleiding is uitsluitend toegankelijk voor beginnend bedrijfsjuristen; het onderwijs wordt toegespitst op de praktijk van de bedrijfsjurist. Tevens is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere bedrijfsjuristen. De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen is een must voor iedere bedrijfsjurist!

Type
Opleiding
Rechtsgebieden
IE-, Informatie- en Privacyrecht, Ondernemingsrecht, Verzekering & Aansprakelijkheid