Klimaat & recht: platform voor juristen

Op het CPO-platform ‘Klimaat & recht’ vindt u video’s, artikelen en cursussen rond het thema klimaat & recht.

Het CPO wil met (onderwijs)activiteiten op het gebied van klimaat & recht de bewustwording bevorderen bij praktijkjuristen in Nederland met betrekking tot klimaatrechtelijke vraagstukken en de juridische tools die hun bij dit vraagstuk ter beschikking staan. Het CPO beoogt op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit van de rechtspraktijk op het gebied van klimaat & recht.

Rechtsgebied
Omgeving & Vastgoed