INSOLAD-cursus Crediteuren

Wat zijn belangrijke aandachtspunten van de positie van crediteuren in een faillissement?

Om de curator zo goed mogelijk te ondersteunen, is de juiste kennis nodig. Tijdens de INSOLAD-cursusCrediteurendiepen Rick van Betten, Ad Fruijtier en Gert Koers op 13 november 2024 het thema crediteuren uit. Na afloop heeft u een goed overzicht van de positie van de crediteuren die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een faillissement.  

  • De positie van de crediteuren in een faillissement helder uiteengezet
  • Veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen en casus
  • Praktijkgericht

Docenten

Over deze cursus

Ook voor faillissementsmedewerkers is het van belang over de juiste kennis te beschikken om de curator zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afwikkeling van een faillissement. Met meer kennis kunnen zij ook beter anticiperen op vragen die ze krijgen.

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die de ‘Basisopleiding Faillissementsrecht’ hebben gevolgd en minimaal twee jaar ervaring hebben als faillissementsmedewerker. De docenten gaan uitgebreid in op de positie van de belangrijkste crediteuren die bij een faillissement zijn betrokken, zoals de belastingdienst, de bank, de verhuurder en werknemers. Ook komt de rol en positie van de curator, zijn taak en aansprakelijkheid aan bod.

De cursus is zeer praktijkgericht opgezet met veel tips. Naast kennisoverdracht is er ook veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen en casusposities.

Na afloop heeft u een goed overzicht van de positie van de crediteuren die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een faillissement

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • de belastingdienst: het bodem(voor)recht, de wijze van invordering en executie, omzetbelastingaspecten, aangifte en bezwaar, fiscale eenheid, de verleggingsregeling omzetbelasting en de artikelen 29 en 37 OB
  • wederkerige overeenkomsten: algemeen, gestanddoening, duurovereenkomst, huur(koop)- en arbeidsovereenkomst, de artikelen 37-38a, 39 en 40 Fw
  • bank/zekerheden: voorrang, pand en hypotheek, uitwinning, verrekening, betalingen rond faillissementsdatum, botsing andere rechten
  • de rol en positie van de curator: taakvervulling, belangenbehartiging, toezicht en aansprakelijkheid

Voorbereiding

De INSOLAD Cursus Crediteuren kent een voorbereidingsverplichting. Hiervoor geldt het volgende:

  • uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus vindt u het studiemateriaal en een casus op de informatiepagina van de cursus
  • het studiemateriaal en de casus bestudeert u in de voorbereiding op de cursus
  • houdt u rekening met ongeveer 3 à 4 uur voorbereidingstijd

Voor wie?

Deze opleidingsdag is bedoeld voor medewerkers (niet-juristen) die de CPO/INSOLAD ‘Basisopleiding Faillissementsrecht‘ hebben gevolgd; minimaal twee jaar ervaring als faillissementsmedewerker.

           

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
woensdag 13 november 2024 van 09:30 uur tot 17:00 uur
Locatie
Quinton House, Utrecht
Prijs
€ 525,- (btw-vrij) inclusief digitaal cursusmateriaal en catering
Punten
6 PE-punten Wsnp