Hoofdelijkheid en borgtocht I

Breng uw kennis over hoofdelijkheid en borgtocht weer op peil

Nu te bekijken

 • Een helder overzicht van actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht
 • Inzicht in de actuele ontwikkelingen zodat u uw cliënten adequaat kunt adviseren
 • Kies zelf een geschikt moment om deze webinars te volgen

Docent

Over dit webinar

In twee webinars van ieder één uur komen de rechtsfiguren hoofdelijkheid en borgtocht uitgebreid aan bod.

In het eerste webinar bespreekt de docent onder meer hoe je moet bepalen met welk figuur je te maken hebt en wat de rechtsgevolgen zijn van elk figuur. En in hoeverre hebben partijen de vrijheid hun onderlinge rechtsverhouding zelf in te vullen? Ook gaat hij in op het praktisch zeer relevante onderscheid tussen de particuliere borgtocht en de zakelijke borgtocht. Dat doet hij aan de hand van de standaardarresten op dit terrein.

In het tweede webinar bespreekt de docent, mede aan de hand van het arrest Hardeveld/Aruba Bank, een groot aantal verschillende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de zorgplicht. In dit verband gaat hij verder in op de mogelijke gevolgen van de schending van de zorgplicht. Ook komen de voorwaarden voor subrogatie en regres aan bod. Op welke wijze kunnen regres en subrogatie worden uitgesloten en in hoeverre kan het ontstaansmoment van regresvorderingen worden gewijzigd?

Volg het webinar live op 21 november 2023 van 13:30 tot 14:30 uur, of kies na deze datum zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na het volgen van dit webinar bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • het onderscheid tussen hoofdelijkheid, borgtocht en garantie
 • de rechtsverhouding tussen de schuldeiser en de hoofdelijk verbonden schuldenaar, borg of garant
 • het onderscheid tussen de particuliere en de zakelijke borg

Jurisprudentie

Hoofdelijkheid, borgtocht en garantie

Particuliere en zakelijke borg – eerste uitzondering

 • HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0260, NJ 1991/777 m.nt. E.A.A. Luijten (Fiets-o-fit/mr. Knook)

Particuliere en zakelijke borg – tweede uitzondering

Verder lezen?

 • J.L. Bergervoet, Borgtocht, Serie onderneming en recht deel 84, Deventer: Kluwer 2014
 • J.M. Klaassen, ‘hoofdelijkheid of borgtocht wat zal het wezen?’, WPNR 1998/6316, p. 347-351
 • H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissenDeventer: Kluwer 2016
 • A.J. Smelt, ‘De normale bedrijfsuitoefening van art. 1:88 lid 5 BW, WPNR 2017/7166, p. 785-792
 • G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendriks en S. Klinkhamer, Persoonlijke zekerheden, Ars Aequi Libri 2021

Voor wie?

Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebieden
Financieel recht, Insolventierecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie