Factoring I

Factoring is een groeimarkt; breng daarom uw kennis op peil

Nu te bekijken

 • Een compleet overzicht van de juridische aspecten van factoring
 • Handvatten om effectief te adviseren en procederen over factoring
 • Kies zelf een geschikt moment om de webinars te volgen

Docent

Over dit webinar

Factoring, een vorm van debiteurenfinanciering, is een groeimarkt, onder meer door nieuwe aanbieders en technologische ontwikkelingen, waardoor ook factoring

Factoring, een vorm van debiteurenfinanciering, is een groeimarkt. Onder meer door nieuwe aanbieders en technologische ontwikkelingen is ook factoring van kleine vorderingen efficiënt mogelijk. In twee webinars van ieder één uur staan de vele juridische aspecten van factoring centraal.

In dit eerste webinar bespreekt de docent de verschillen tussen factormaatschappijen en banken, en tussen factoring en bankfinanciering. Hoewel factormaatschappijen hogere voorschotten geven dan de bank, kijken ze wel kritisch naar de geschiktheid van vorderingen. Enkele vereisten die hierbij een rol spelen komen aan bod. In dit verband gaat de docent ook in op de voordelen van factoring.

In het tweede webinar komen enkele bijzondere aspecten van inning en verhaal aan bod. De docent gaat in op de mogelijkheden van bevrijdende betaling op een rekening ten name van de factor bij stille verpanding. Ook gaat hij in op de uitoefening van met de vordering samenhangende bevoegdheden door de factor. U krijgt antwoord op vragen als: wat is reverse factoring en zijn wat de voordelen van contractuele subrogatie?

Na het volgen van deze webinars kunt u effectief adviseren en procederen over de vele juridische aspecten van factoring.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • factoring in de praktijk
 • diensten naast financiering
 • de factoringovereenkomst
 • de verschillen tussen cessie en verpanding van vorderingen
 • het fiduciaverbod
 • onoverdraagbaarheidsbedingen

 

Jurisprudentie:

 • HR 19 mei 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1735, NJ 1996/119 m.nt. W.M. Kleijn (Keereweer q.q./Sogelease)
 • HR 18 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8241JOR 2006/60, m.nt. Th.A.L. Kliebisch (BTL Lease/ ervan Van Summeren)
 • HR 17 januari 2003, ECLI:NL:HR: 2003:AF0168JOR 2003/52 m.nt. M.H.E. Rongen (Oryx/ Van Eesteren q.q.)
 • Hof Amsterdam 24 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1865JOR 2012/164 m.nt. M.H.E. Rongen (Curatoren Kraamzorg Nederland/ Fa-med)
 • HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6552JOR 2012/234 m.nt. B.A. Schuijling (Rabobank/Kézér q.q)
 • HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682JOR 2014/151 m.nt. B.A. Schuijling (Coface/Intergamma)
 • Hof Amsterdam 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3109JOR 2019/18, m.nt. A.J. Verdaas (X/FaMed)
 • HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1841JOR 2020/72, m.nt. V.J.M. van Hoof (X/Heijmans Infra)
 • HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590JOR 2020/187, m.nt. S.J.L.M. van Bergen (Schepel/BDO)

Verder lezen?

 • J. Verdaas, Factoring (Financieel Juridische Reeks 12), Zutphen: Paris 2018.
 • M.H.E. Rongen, ‘Factoring’, in: G.J.L. Bergervoet e.a. (red), Financiering van de productieketen (O&R 106), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p 77-128.

Voor wie?

Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebieden
Financieel recht, Insolventierecht

Dit webinar is onderdeel van de FZI-reeks

 • Exclusieve webinars onder redactie van mr. Ronald Verdaas
 • In samenwerking met het gerenommeerde Onderzoekcentrum Onderneming & Recht
 • Met experts als prof. mr. Dennis Faber en prof. mr. Jako van Hees
 • Elk webinar duurt een uur; u bent dus in korte tijd bijgepraat

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie