ESG voor juristen

Hoe staat het met uw juridische kennis over duurzaamheidsvraagstukken?

Leer proactief meedenken bij het bereiken van klimaat– en andere duurzaamheidsdoelen. In de cursus ‘ESG voor juristenbespreekt Weero Koster op 10 oktober 2024 de grondslagen van ESG en de actuele ontwikkelingen. Na afloop heeft u inzicht in juridische aspecten van duurzaamheid en heeft u handvatten voor de praktijk meegekregen. 

  • Inzicht in de juridische aspecten van verduurzaming en handvatten om dit inzicht in de praktijk toe te passen.
  • Actueel
  • Praktijkgericht

Docent

Over deze cursus

Er is steeds meer vraag naar bedrijfsjuristen en advocaten met kennis van thema’s als ‘sustainability’, ‘purpose’ en ‘Environmental, Social en Governance’ (ESG). Deze thema’s zijn inmiddels een geïntegreerd deel van de strategie en het risicomanagement bij veel bedrijven. Juristen zijn nodig bij het borgen en checken van transparantie, de uitvoering van due diligence en de rapportageverplichting, maar vaak zijn ze nog niet of minimaal betrokken.

Van juristen wordt steeds vaker verwacht dat ze proactief meewerken aan de verduurzaming van ondernemingen en het bereiken van klimaat- en andere duurzaamheidsdoelen. En dat niet alleen. Als het geweten van de onderneming wordt van hen ook verwacht dat zij vanuit een signaleringsfunctie voor reputatierisico’s weten hoe deze begrippen worden toegepast.

Bedrijven hebben behoefte aan praktische juridische adviezen over de actuele ontwikkelingen. En die zijn er genoeg. Neem bijvoorbeeld de uitspraak Milieudefensie e.a./ Shell, maar ook de EU Green Deal, de Non financial Reporting Directive, de Due Diligence Richtlijn en de Corporate Sustainable Reporting Directive. Hoe vertaal je deze ontwikkelingen naar praktische maatregelen die het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen verzekeren?

In deze cursus gaan we op zoek naar antwoorden. De docenten bespreken de grondslagen van begrippen als sustainability, circulaire economie en sustainable development goals. Ook de doorwerking van ESG-doelen in het functioneren, het bestuur en het toezicht binnen de vennootschap komt aan bod. Verder gaan ze in op due diligence op ESG-onderwerpen binnen de waardeketen en sustainable finance. De Corporate Sustainable Reporting Directive komt eveneens aan bod.

Na afloop heeft u inzicht in de juridische aspecten van verduurzaming en handvatten voor de praktijk.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • De grondslagen van begrippen als sustainability, circulaire economie en sustainable development goals.
  • De doorwerking van ESG-doelen in het functioneren, het bestuur en het toezicht binnen de vennootschap.
  • Due diligence op ESG-onderwerpen binnen de toeleveringsketen.
  • Sustainable finance
  • De Corporate Sustainable Reporting Directive.

Voor wie?

Advocaten, bedrijfsjuristen, Sustainability consultants, management, toezichthouders, accountants

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
donderdag 10 oktober 2024 van 13:00 uur tot 17:30 uur
Locatie
Quinton House, Utrecht
Prijs
€ 559,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
4 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Burgerlijk (proces)recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie