Boetebeding

Zet u het boetebeding voldoende effectief in?

Een boetebeding is voor de civiele contractspraktijk van groot belang. Daarom bespreekt Jaap Dammingh in het webinar ‘Boetebeding’ de verschillende aspecten van dit beding. Na afloop is uw kennis uitgebreid en heeft u praktische handvatten voor het boetebeding bij het maken of het beoordelen van een overeenkomst.

Nu te bekijken

 • De verschillende aspecten van het boetebeding helder uiteengezet
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Een boetebeding is voor de civiele contractspraktijk van groot belang. Met het koppelen van een boetebeding aan een prestatieverplichting stimuleer je dat partijen hun contractuele verplichtingen nakomen.

Het boetebeding, dat is geregeld in de artikelen 91 t/m 94 van Boek 6 BW, staat in dit webinar centraal. De docent bespreekt thema’s als de rol van het boetebeding in algemene voorwaarden, de verjaring van een boetebeding en de schadefixerende functie van een boetebeding. Verder krijgt u antwoord op de vraag wanneer een boete krachtens een boetebeding verbeurd wordt. En wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding? Een valkuil in dit kader is dat men zich niet altijd realiseert dat je bij een wanprestatie naast een boete in beginsel niet ook nog schadevergoeding kunt vorderen.

Ook gaat de docent in op actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie zoals de ambtshalve toetsing door de rechter van een boetebeding in een consumentenovereenkomst en de matiging van een verbeurde boete ex art. 6:94 lid 1 BW. Daarbij komen procesrechtelijke aspecten eveneens aan bod: welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

Na afloop van het webinar heeft u uw kennis over het boetebeding uitgebreid en heeft u praktische handvatten om daarmee te werken bij het maken of het beoordelen van een overeenkomst.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?
 • Boete naast (wettelijke) schadevergoeding
 • Boetebeding in algemene voorwaarden
 • Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen
 • De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW)
 • De verjaring van een boetebeding
 • Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?
 • Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

Voor wie?

Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebied
Verbintenissenrecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie