Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom bestuurdersaansprakelijkheid?

Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er diverse actuele ontwikkelingen. In de cursus ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’ op 11 november 2024 gaan Arpi Karapetian, Jaron van Bekkum en Jaap Barneveld hierop uitgebreid in. Ook bespreken ze veelgemaakte fouten en valkuilen. Na afloop heeft u een diepgaand begrip van de actuele stand van het recht.

  • De actuele ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid helder en diepgaand uiteengezet
  • Actueel en praktijkgericht
  • Aandacht voor veelgemaakte fouten en valkuilen

Docenten

Over deze cursus

Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er diverse belangrijke actuele ontwikkelingen. In deze cursus gaan de docenten daar uitgebreid op in. Aan de orde komen bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkeringen, in faillissement, wegens selectieve betaling en betalingsonwil, en bij milieuovertredingen. Ook maken de docenten een vergelijking tussen de verschillende wetenschapscriteria die in de recente jurisprudentie zijn gehanteerd in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders jegens de vennootschap, crediteuren en aandeelhouders.

Daarnaast bespreken ze veelgemaakte fouten en valkuilen. Een veel gemaakte fout in algemene zin is bijvoorbeeld dat in bestuurdersaansprakelijkheidszaken onvoldoende gesteld wordt over de geobjectiveerde wetenschap van de betrokken bestuurder op het betrokken moment. In zaken over aansprakelijkheid op grond van 2:138/248 BW gaat het in de praktijk wel mis bij de toepassing van de bewijsvermoedens van lid 2 van die artikelen.

En er zijn meer valkuilen als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid. In zaken over uitkeringen wordt nog wel eens over het hoofd gezien dat ook de aandeelhouder aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van de onrechtmatige uitkering. Daar waar het gaat over selectieve betalingen is een bekende misvatting dat betalingen na een bepaalde peildatum in beginsel onrechtmatig zouden zijn. En bij milieuovertredingen is een discussiepunt of de kosten van bestuursrechtelijke handhaving (boete, last onder dwangsom en bestuursdwang) op de bestuurder kunnen worden verhaald.

Een van de belangrijkste vragen daarnaast is of de bestuurder persoonlijk als overtreder van een milieurechtelijke norm kan worden gezien en welke criteria in dat geval moeten worden gehanteerd voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid.

Na afloop van de cursus heeft u op elk genoemd onderwerp een diepgaand begrip van de actuele stand van het recht inclusief de heersende opvatting in de wetenschap, en waar relevant van de toekomstige ontwikkelingen.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkeringen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (art. 2:138/248 BW)
  • Bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling en betalingsonwil
  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij milieuovertredingen
  • Het wetenschapscriterium bij bestuurdersaansprakelijkheid

Voor wie?

Advocaten, notarissen, juristen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Onze cursussen zijn erkend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
maandag 11 november 2024 van 09:30 uur tot 16:45 uur
Locatie
Atrium Meeting Centre, Amsterdam
Prijs
€ 675,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
6 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Ondernemingsrecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie