Actualiteiten UBO-registers

Zorg dat u goed op de hoogte blijft van de meest actuele ontwikkelingen rondom de UBO-registers

Hoe houdt u de UBO-registers voor rechtspersonen en voor trusts en fondsen voor gemene rekening up-to-date? Dat bespreekt Birgit Snijder-Kuipers op 27 juni 2024 in het webinar ‘Actualiteiten UBO-registers’. Na afloop bent u op de hoogte van de inrichting en werking van deze UBO-registers en van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers.

 • Een helder overzicht van de meest actuele ontwikkelingen rondom de UBO-registers
 • Inzicht in welke personen en organisaties toegang hebben tot welke gegevens
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Welke verplichtingen brengt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met zich mee? Hoe moet u cliëntenonderzoek uitvoeren en wie is Ultimate Beneficial Owner, de UBO? Op deze vragen krijgt u antwoord in dit webinar.

Centraal staat de invoering van het UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen en het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening. De uiterste registratiedatum voor laatstgenoemd register was 1 april 2023. De docent bespreekt ook de laatste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk, waaronder de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (van 22 november 2022) en de daarop gebaseerde Wijzigingswet over beperking van de openstelling van het UBO-register voor iedereen. Zij doet dat aan de hand van veel voorkomende casusposities.

Verder gaat ze in op het onderscheid tussen aandeelhouderschap, stemrecht en economisch belang bij het vaststellen van de grondslag van de UBO en op het vaststellen van een UBO bij een stichting.

Het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR) is van belang als uw cliënt een trust of een FGR in de structuur heeft of als u een vastgoedtransactie begeleidt. Het UBO-begrip voor deze entiteiten wijkt fundamenteel af van het UBO-begrip voor rechtspersonen.

Na afloop bent u op de hoogte van de inrichting en werking van beide UBO-registers en van de verplichtingen die u en uw cliënt hebben om deze UBO-registers up-to-date te houden. Ook weet u welke personen en organisaties toegang hebben tot welke gegevens.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Wie is UBO?
 • Hoe stel ik een UBO vast?
 • Wie heeft toegang tot welke gegevens uit het UBO-register?
 • In hoeverre mag ik afgaan op de juistheid van het UBO-register?
 • Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van het UBO-register?
 • Vervangt het UBO-register mijn cliëntenonderzoek?
 • Wanneer moet ik terugmelden?
 • Hoe moet ik terugmelden?
 • Mag en/of moet ik mijn cliënt informeren over een terugmelding?

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Datum en tijd
donderdag 27 juni 2024 van 09:30 uur tot 11:40 uur
Prijs
€ 155,- (vrijgesteld van btw)
Punten
2 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Financieel recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie