Kwaliteitsgarantie

De kwaliteit van onze cursussen kunnen wij blijven garanderen doordat u na afloop van elke bijeenkomst een evaluatieformulier invult. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met de cursussen. Doel van de evaluatie is om uw oordeel over onze cursussen en service te vernemen. Met de uitkomsten van de evaluaties kunnen wij de inhoud en organisatie van de cursussen zonodig bijsturen en verbeteren.

Maximaal rendement

Omdat het CPO veel waarde hecht aan de didactische aspecten van een cursus, worden per cursus maximaal 35 cursisten toegelaten. Deze groepsgrootte biedt enerzijds voldoende geïnteresseerden de gelegenheid de cursus bij te wonen, terwijl anderzijds gewaarborgd blijft dat cursisten maximaal rendement aan de cursus ontlenen, bijvoorbeeld omdat er meer gelegenheid is tot interactie tussen cursisten en docenten.