Wwft in de praktijk (online cursus)

Voldoet uw kantoor nog aan de verplichtingen uit de Wwft?

Eén van de eisen van de Wwft is dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken waarin aandacht wordt besteed aan de supranationale en nationale risico-analyses. Wat moet u daarin opnemen en hoe herkent u ongebruikelijke transacties? In de online cursus ‘Wwft in de praktijk’ op 13 juni 2024 geeft Birgit Snijder-Kuipers antwoord hierop. Na afloop bent u in staat om risicobeleid te maken voor uw kantoor.

  • Praktijkgericht
  • Ruimte voor individuele vragen
  • Aandacht voor meest gemaakte fouten in de praktijk

Docent

Over deze cursus

De wetgeving op het gebied van witwassen wijzigt snel: er is een UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen en een UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening. De wijzigingswet met betrekking tot de UBO-registers zal in 2024 worden ingevoerd met gevolgen voor de toegankelijkheid van deze registers voor Wwft-instellingen zoals advocaten- en notariskantoren en accountantskantoren. Daarnaast zijn er steeds meer wijzigingen, al dan niet op grond van anti-witwasrichtlijnen. In 2022 is een nieuwe supranationale risico assessment gepubliceerd. In 2024 wordt een nieuwe national risk assessment (NRA) ter voorkoming van witwassen en ter bestrijding van terrorismefinanciering uitgebracht. In uw Wwft-beleid moet u daar rekening mee houden. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe herkent u ongebruikelijke transacties en hoe stelt u risicobeleid op? In deze cursus krijgt u antwoord op deze, en andere, vragen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, vormt de basis voor het antiwitwasbeleid. Een van de eisen van de Wwft is dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Dat beleid moet concreet zijn, toegespitst op het eigen kantoor. De docent geeft u daarvoor praktische handvatten.

Naast het opstellen van het risicobeleid is het van belang om oog te blijven houden voor risico’s en uw interne organsiatie. Concreet betekent dat: oren en ogen goed openhouden en doorvragen waar nodig. Het is nodig om ongebruikelijke transacties te herkennen. In dit kader gaat de docent in op de meest gemaakte fouten in de praktijk. Ook bespreekt ze de knelpunten en terugmeldplicht met betrekking tot de beide UBO-registers (voor rechtspersonen/ondernemingen en voor trusts en fondsen voor gemene rekening) in Nederland. Tot slot zal worden ingegaan op de compliance en audit functie binnen kantoor en de eisen die beroepsorganisaties stellen aan de Wwft-bestuursverantwoordelijke..

Na het volgen van de cursus bent u goed op de hoogte van de huidige wetgeving op het gebied van witwassen en bent u in staat om Wwft-beleid te maken voor uw kantoor.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • UBO-registers
  • Risicobeleid
  • Compliance en audit functie
  • Herkennen van ongebruikelijke transacties

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Onze cursussen zijn erkend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

Gerechtsdeurwaarders kunnen de KBvG-opleidingspunten bij de KBvG opvragen op basis van hun deelnamecertificaat.

Type
Cursus
Vorm
Online
Datum en tijd
donderdag 13 juni 2024 van 09:30 uur tot 12:45 uur
Prijs
€ 370,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
Punten
3 PO-punten NOvA, KNB en KBvG
Rechtsgebied
Financieel recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie